Standardy domu pasywnego.

Przegrody zewnętrzne (ściany, dach, Podłoga na gruncie)

Konstrukcja przegród zewnętrznych budynku pasywnego jest podporządkowana konieczności maksymalnego ograniczenia strat ciepła. Ściany zewnętrzne, podłogi, stropy i dachy muszą być zaizolowane tak, aby wartość współczynnika przenikania ciepła nie przekraczała 0,15 w/m2k. Warunek ten wymusza zastosowanie warstwy izolacyjnej o grubości 30, 35 cm , co jest możliwe w przypadku większości konstrukcji przegród zewnętrznych.

//swiadectwa-energ.pl/wp-content/uploads/2017/03/przekrój2.jpg

W miarę możliwości w praktyce preferuje się dalsze polepszenie ocieplenia nieprzeźroczystych przegród zewnętrznych budynku. Docelowo wartość współczynnika przenikania ciepła U przez przegrody wynosi 0.1 W/m2K. Taka wartość U odpowiada ociepleniu grubości 40 cm . Są to dość znaczne grubości materiału izolacyjnego, ale na razie taka grubość izolacji umożliwia osiągnięcie niskich strat ciepła .Trwają prace nad nową generacją materiałów izolacyjnych typu próżniowego, które zapewniają bardzo wysoką izolacyjność i zmniejsza zarazem grubość ścian.

Należy także pamiętać o tym, aby stosowane technologie wykonania przegród zewnętrznych charakteryzowały się dużą akumulacją cieplną. Zadaniem przegród zewnętrznych jest magazynowanie zysków ciepła, a następnie ich uwalnianie, gdy temperatura wewnątrz budynku różni się. W tabeli 2 poniżej przedstawiono porównanie parametrów domów obecnie budowanych w Polsce, domów energooszczędnych oraz pasywnych.

Cecha Domy obecnie budowane w Polsce Domy energooszczędne Domy pasywne
Zapotrzebowanie na Ciepło 120 kWh/m2/rok 20 - 70 kWh/m2/rok 15 kWh/m2/rok
Parametry ściany U = 0,30 W/(m2K) U = 0,12 W/(m2K) U ≤ 0,08 W/(m2K)
Parametry dachu U = 0,25 W/(m2K) U = 0,11 W/(m2K) U ≤ 0,08 W/(m2K)

Tabela.2. Porównanie parametrów domu pasywnego z domem energooszczędnym oraz domem obecnie budowanym w Polsce.