Budownictwo Pasywne

Definicje Budownictwa Pasywnego.

Dom pasywny to budynek, w którym komfortowy mikroklimat może być utrzymywany bez oddzielnego aktywnego systemu ogrzewania, czy też klimatyzacji (Adamson 1987 i Feist 1988). Dom sam się ogrzewa i chłodzi, stąd nazwa "pasywny".

Prekursorem budownictwa pasywnego był Wolfgang Feist, założył on również Instytutu Budownictwa Pasywnego (Passivhaus Institut) w Darmstadt, w Niemczech.

Definicja Domu Pasywnego ( 1988 r.) według dj Wolfganga Freista - Dom Pasywny jest budynkiem o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania wnętrza 15kWh/(m2*rok), w którym komfort termiczny zapewniony jest przez pasywne źródła ciepła (mieszkańcy, urządzenia elektryczne, ciepło słoneczne, ciepło odzyskane z wentylacji), tak że budynek nie potrzebuje autonomicznego aktywnego systemu ogrzewania.

Potrzeby cieplne realizowane są przez odzysk ciepła i dogrzewanie powietrza wentylującego budynek”

Jedna z definicji budynkiem pasywnym nazywa obiekt niewymagający w ogóle żadnej energii do ogrzewania lub chłodzenia , która dostarczana byłaby do budynku przez konwencjonalny system grzewczy lub chłodzenia. (Adamsom 1987; Feist 1988). Jest to tzw. Budynek zero-energetyczny, samowystarczalny energetycznie. W budynku takim zużycie konwencjonalnych źródeł energii potrzebnej do ogrzewania lub energii jest zerowe.

Współczesny dom jest przyjazny dla jego mieszkańca i środowiska. Powinien być zaprojektowany z uwzględnieniem wzajemnych oddziaływań ze swoim otoczeniem, z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska, warunków mieszkaniowych i społecznych, a charakteryzować go musi małe zużycie energii. Budownictwo pasywne, w myśl idei kompleksowego podejścia do realizacji domu o wysokiej jakości, „zdrowego” i efektywnego kosztowo, powinno spełniać powyższe warunki.

Dr Wolfgang Feist zdefiniował również dom pasywny wykorzystując zużycie energii w nim używanej ( 1993 r.) - Dom pasywny jest domem o całkowitym zużyciu energii do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody Użytkowej i zasilania urządzeń elektrycznych mniejszym niż 30 kWh/(m2*rok).

Ta definicja nie jest obecnie stosowana, ze względu na zbytnią kategoryczność nałożonego wymagania i trudności jego praktycznej Realizacji.