Mostki termiczne

Definicja mostka cieplnego (według normy PN-EN ISO 14683 i PN-EN ISO 10211): „Mostki cieplne w przegrodach budowlanych powodują zmianę strumienia cieplnego i temperatury powierzchni w stosunku do tych wielkości bez mostków. Cieplny mostek to część obudowy budynku, w której jednolity opór cieplny jest znacznie zmieniony przez:

  • całkowite lub częściowe przebicie obudowy budynku przez materiały o innym współczynniku przewodzenia ciepła,
  • zmianę grubości warstw materiałów,
  • różnicę między wewnętrznymi i zewnętrznymi powierzchniami przegród, jaka występuje w połączeniach: ściana/podłoga/sufit”.

Budynki pasywne charakteryzują się bardzo niskimi stratami ciepła przez przenikanie, dlatego też należy unikać mostków cieplnych. Na etapie projektowania należy tak dobierać ustroje budowlane , aby zminimalizować występowanie mostków cielnych, które bezpośrednio wpływają na straty cieplne, na komfort cieplny jak i na ochronę konstrukcji bryły przed wykropieniem wilgoci. Wszystkie elementy konstrukcji budynku powinny być tak połączone, aby współczynnik liniowych strat ciepła mostka cieplnego był mniejszy od 0,01W/m * K.