Szczelność budynku

Jednym z podstawowych warunków, które musi spełniać dom pasywny, jest zapewnienie tzw. szczelności. Szczelność budynku polega na bardzo dokładnym zabezpieczeniu przegród zewnętrznych przed niekontrolowanym przepływem przez nie powietrza (zjawisko konwekcji). Należy jednak zaznaczyć, że zapewnienie odpowiedniej izolacji termicznej nie jest równoznaczne z tym, że budynek będzie szczelny. Przykładowo izolacja z wełny mineralnej jest dobrym materiałem izolacyjnym, ale jest przepuszczalna dla powietrza.

Z kolei oczywiście szczelna konstrukcja nie gwarantuje dobrej izolacyjności domu. Warstwy zapewniające szczelność nie są barierą dla dyfuzji wilgoci.[9]

Szczelność budynków pasywnych określa się wzorem: n50≤0,6 h-1 ,określający ilość wymian powietrza w kubaturze budynku w ciągu godziny przy różnicy ciśnień na zewnątrz i wewnątrz budynku wynoszącej 50 Pa w trakcie jednej godziny wymianie ulegnie określona przez współczynnik część powietrza znajdującego się w kubaturze budynku, która nie może przepłynąć większą objętością powietrza niż 0,6 objętości (kubatury) tego budynku.

Urządzenie Blower Door montowane w otworze stolarki zewnętrznej budynku służy do wykonania testu szczelności i potwierdzenia wysokiej jakości wykonania powłoki zewnętrznej budynku . Podczas próby wytwarzane jest wewnątrz budynku podciśnienie 50 Pa co odpowiada sile wiatru działającego na zewnętrzną powłokę budynku w skali 4-5. Stopień nieszczelności budynku określa pomiar ilości powietrza tłoczonego (ilość powietrza napływającego poprzez nieszczelności) w celu utrzymania podciśnienia.

W Polsce aktem prawnym regulującym wykonywanie testów szczelności jest Norma PN-EN 13829:2002 Właściwości cieplne budynków -- Określanie przepuszczalności powietrznej budynków -- Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora.