Systemy grzewcze z pompą ciepła

Pompa ciepła jest urządzeniem pozwalającym na odzyskanie ciepła z naturalnych, darmowych źródeł energii . Niskotemperaturowa energia podniesiona za pomocą pompy ciepła na wyższy poziom temperatury oddawana jest do układów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

//swiadectwa-energ.pl/wp-content/uploads/2017/03/cieplo.jpg

Rys. Zasada działania pompy ciepła.

Pompa ciepłą działa na tej samej zasadzie jak chłodziarka. Odbiera energię z ośrodka o niższej temperaturze i przekazuje ją do ośrodka wyższej temperaturze. W systemie grzewczym z pompą ciepła ok. 2/3 niezbędnej np. Do ogrzewania pomieszczeń energii pochodzi z otoczenia, a jedną trzecią stanowi energia elektryczna niezbędna do napędu sprężarki (w sprężarkowej pompie ciepła). Wtedy pompa ciepła oddaje ciepło w ilości trzy razy większej od pobranej energii elektrycznej.

Pompy ciepła dzieli sie ze względu na czynniki stanowiące dolne i górne źródło ciepła. Wyróżniamy:

  • Pompy ciepła powietrze – powietrze,
  • Pompy ciepła powietrze – woda,
  • Pompy ciepła woda – woda,
  • Pompy ciepła grunt – woda,
  • Pompy ciepła woda – powietrze,
  • Pompy ciepła grunt – solanka – woda.

Efektywność działania pompy ciepła zależy od poprawności doboru jej typu do warunków, w jakich będzie pracować pompa ciepła. Odpowiednie dopasowanie dolnego źródła do rodzaju odbiorcy oraz wielkości zapotrzebowania na ciepło decyduje o wydajności grzewczej pompy ciepła. A co za tym idzie o oszczędnościach w zużyciu energii napędowej sprężarki, czyli także o zmniejszeniu kosztów eksploatacyjnych.