Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy

Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy ze szczególnym uwzględnieniem substancji chemicznych i ich mieszanin

Celem szkolenia jest:

- ogólne przedstawienie rodzajów czynników szkodliwych na jakie są narażeni pracownicy w swojej firmie,

- przybliżenie zagrożeń związanych ze stosowaniem substancji chemicznych,

- zdobycie wiedzy na temat zawartości karty charakterystyki, scenariuszy narażenia oraz zawartości etykiet substancji chemicznych,

- scharakteryzowanie sposobów wchłaniania substancji niebezpiecznych oraz następstw ich działania na organizm ludzki,

- zdobycie wiedzy na temat identyfikacji substancji zgodnie z rozporządzeniem REACH,

- zdobycie wiedzy na temat oznakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP,

- zaznajomienie z wymaganiami prawnymi UE dotyczącymi stosowania substancji.