Ogólne cechy domu pasywnego

Projektując dom pasywny należy zminimalizować straty ciepła przez przegrody zewnętrzne, jednocześnie maksymalnie wykorzystując energię otoczenia oraz energię wytwarzaną w domu podczas jego użytkowania . Dom pasywny charakteryzuje się ekstremalnie małym zużyciem energii w domu . Jednak , aby cel ten osiągnąć konieczne są:

  • odpowiednie rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne.
  • zastosowanie energooszczędnych urządzeń ADG;
  • wykorzystywanie zewnętrznych, odnawialnych źródeł energii do ogrzania budynku oraz wody użytkowej.

Przy projektowaniu domu pasywnego ważne sa następujące cechy:

  • odpowiednia działka budowlana żeby można było na niej odpowiednio usytuować budynek względem stron świata co za tym idzie, południowa orientacja pomieszczeń dziennych (przeszkleń) co zapewni bierne zyski ciepła od słońca , mogące pokryć nawet 40 % zapotrzebowania na energię.
  • układ funkcjonalny w domu pasywnym powinien uwzględniać zasadę grupowania pomieszczeń mieszkalnych od strony bardziej nasłonecznionej, pozostawiając północną, chłodniejszą część budynku dla pomieszczeń gospodarczych, sanitarnych, technicznych stanowiących przestrzeń buforową.
  • wykorzystanie naturalnych warunków terenowych do pozyskiwania energii termicznej bądź jej oszczędzania czyli świadome wykorzystywanie istniejących drzew , skarp , pagórków w celu osłonięcia budynku przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
  • W projektowaniu domu pasywnego konieczne jest uzyskanie właściwego współczynnika kształtu A/V, określającego stosunek powierzchni przegród zewnętrznych stykających się z powietrzem i gruntem do kubatury ogrzewanych pomieszczeń. Im mniejszy współczynnik, tym lepiej. Sprawa ta ma w praktyce ogromny wpływ na architektoniczny kształt domu.
  • wysoka izolacyjność przegród zewnętrznych , w tym również okien.
  • wentylacja z systemem odzysku ciepła.