Kryteria domu pasywnego

Założono, że dom pasywny jest budynkiem o ekstremalnie niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania, wynoszącym netto mniej niż 15 kWh/m2, w którym komfort cieplny zapewniony jest dzięki tzw. „pasywnym” źródłom ciepła, pochodzącym od: mieszkańców, strat cieplnych urządzeń elektrycznych, otoczenia (w tym energii słonecznej), ciepła odzyskanego z wentylacji i ewentualnie dogrzewania powietrza wentylacyjnego. Dom pasywny powinien spełniać kryterium ograniczonego zużycia energii pierwotnej do zaspokojenia wszystkich swoich potrzeb energetycznych. Wielkość ta powinna być mniejsza od 120 kWh/m2 rocznie.

Kryteria domu pasywnego, zostały opracowane na podstawie szeregu doświadczeń i obliczeń w zakresie zużycia energii: do ogrzewania, finalnej i pierwotnej. Istotne jest, że chociaż rygorystyczne , kryteria te są możliwe do spełnienia również i w klimacie Polski , a nawet w krajach o klimacie chłodniejszym.

Tabela 1. Podstawowe kryteria w zakresie zużycia energii w domu pasywnym.

1. Zapotrzebowanie energii do ogrzewania. ≤ 15 kWh/(m2*rok)
2.Maksymalne zapotrzebowanie na moc do ogrzewania. ≤ 10 W/m2
3.Całkowite zużycie energii finalnej. ≤ 42 kWh/(m2*rok)
4.Zużycie energii pierwotnej do zaspokojenia wszystkich potrzeb energetycznych domu. ≤ 120 kWh/(m2*rok)

Wielkości zużycia energii odniesione są do m2 powierzchni mieszkalnej.