Pogotowie BHP

Szkolenia Pogotowie BHP

Kontrolują Twoją firmę?

Przygotujemy Twoją firmę na kontrolę:

  • Państwowej Inspekcji Pracy,
  • Straży Pożarnej,
  • Inspekcji Sanitarnej,
  • Urzędu Dozoru Technicznego.